Praktická angličtina

piece of shit kind of something (piece of shit kinda car) = auto na hovno

how’s things? = jak to jde?

something along those lines (do you do marketing along those lines) = děláte k tomu i marketing?

have a good one = pozdrav při loučení

going to grab something (going to grab some lunch) = jdu na oběd

it all comes down to… = ve finale je to o…

to grab low hanging fruit = získat něco bez velké námahy (ve smyslu využít jako první to, co lze získat bez většího snažení)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *